СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изготвянето на Спортния календар на Община Нова Загора за календарната 2016 година информираме всички спортни клубове и туристически дружества на територията на общината, както и организациите и гражданите, които желаят да организират и проведат спортна/и проява/и, че срокът за подаване на заявка е до 20 ноември 2015 година (петък). Заинтересованите следва да попълнят формуляр (Предложение за финансово подпомагане на спортна проява за календарната 2016 година) и да го представят в деловодството на Община Нова Загора.