Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На заинтересованите лица се предоставя едномесечен срок, считано от 25.09.2020 г.  за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълване на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@nova-zagora.org.