Заповед № РД- 12 - 362/11.06.2020г. за отмяна на търг за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост, насрочен за 25.06. 2020г. в частта му относно обект