Идеен проект на нова детска площадка

Уважаеми съграждани,

Представяме на Вашето внимание идейния проект за новата детска площадка, която ще бъде изградена на мястото на "Корабчето".