Мери, пасища и ливади, подлежащи на разпределение за 2020/2021 стопанска година на ползватели и собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански житовни, регистрирани в интегрирана информационна на БАХБ