Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.02.2020 г. за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1 или на следния електронен адрес: obs_nz@abv.bg