Заповед № РД-11-01-070 от 04.11.2019 г. на Областен управител на област Сливен, относно свикване на първо заседание на Общински съвет Нова Загора, мандат 2019 - 2023 г.