ПОКАНА

 
Уважаеми съграждани,
Имаме удоволствието да Ви поканим на официална церемония Първа копка на обект „Закриване и рекултивация на общинско депо – Нова Загора“ по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза“, финнасиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
Събитието ще се състои на 10 октомври от 14.00 часа, в м. „Чилиндера“, в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора.