Заповед №РД-12-727/25.09.2019 г. във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27. 10.2019 г.