Гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

    Община Нова Загора уведомява избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, че могат да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Необходимо е да подадат заявление по образец по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс /Приложение №17-МИ/ до Кмета на Община Нова Загора. При наличие на не по-малко от десет избиратели , заявили да гласуват с подвижна избирателна кутия, се назначава подвижна секционна избирателна комисия.

Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден – краен срок 12.10.2019 г.

Заявлението може да бъде изтеглено от ТУК