Заповед №РД-12-682/09.09.2019 г. относно определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци