Заповед РД-12-667/02.09.2019г. за формиране на 62 избирателни секции на територията на Община Нова Загора за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.