Списък на населените места от Община Нова Загора, в които ще бъдат произведени избори за кмет на населено място на 27 октомври 2019 година.