Отчет за дейността на Общиски съвет Нова Загора за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.