Заповед №РД-12-234/10.04.2019 г. за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци