Протоколно определение от 06.02.2019 г. по административно дело № 359/2018 г. по описа на Административен съд Сливен