Протоколно определение от 19.12.2018 г. по административно дело № 281/2018 г. по описа на Административен съд Сливен