Проект за промяна в Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Нова Загора

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 19.12.2018г.  за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Нова Загора.

 

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: Област Сливен, гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1 или на следния електронен адрес:  obshtina@nova-zagora.org