Община Нова Загора с одобрен проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Поредният проект за хора с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване за Община Нова Загора вече е одобрен.
За да подпомогне нуждаещите се, общинското ръководство своевременно кандидатства за финансиране още при стартиране на новата процедура „Независим живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ през м. юни. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде получена за реализирането му, е в размер на 500 хил. лв., като в рамките на 19 месеца 100 потребители от целевите групи, ще могат да получат помощ в домашна среда. Предвижда се по проекта да се осигури заетост на 62 лица, които ще предоставят почасови социални услуги на нуждаещите се.
„За нас, като ръководство на общината, винаги е било приоритет  да подпомагаме хората с увреждания и старите хора, затова ще стартираме дейностите по проекта в максимално кратки срокове, за да можем да им осигурим подкрепа за социално включване и по-добри условия за живот. Очаквам до края на септември да подпишем договора и незабавно да започнем набирането на заявления“ – сподели кметът Николай Грозев.