Списък на заличените лица от избирателните списъци в частичните избори за кмет на с. Любенец на 18 февруари 2018 г.