Заповед № РД-12-57/26.01.2018 г. във връзка с произвеждането на частичен избор за кмет на с. Любенец на 18.02.2018 г.