Община Нова Загора обявява конкурс за здравен медиатор

Конкурсът за длъжността здравен медиатор ще се проведе на 08.03.2018 г. от 15:00 часа в зала 316, административна сграда на Община Нова Загора, на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1.

Обявление

Заявление

Допълнителна информация