Заповед №РД-12-34/11.01.2018 г. за определяне мястото на гласуване и мястото на обявяване на избирателни списъци за произвеждане на частичен избор за кмет на 18 февруари 2018 г.