Покана за провеждане на консултации относно състава на СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на с. Любенец, община Нова Загора на 18 февруари 2018 г.