Проведе се информационен ден в Община Нова Загора съвместно с Дирекция "Инспекция по труда - Сливен"

По случай 110-годишнината от създаването на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” в България, Община Нова Загора и Дирекция "Инспекция по труда - Сливен" организираха информационен ден на 2 ноември за работещи и работодатели от различни браншове. Срещата се проведе в сградата на  Общината, от 10:30 часа.  На нея присъстваха представители от Дирекция «Инспекция по труда» гр. Сливен – Ирена Иванова, директор, инж. Янислав Христов, гл. експерт,Тошо Дончев, гл. инспектор, председателят на Общински съвет Георги Николов и заместник-кметът Светла Стоянова. Интерес към форума проявиха над петнадесет представители на фирми и  държавни институции.
Представителите на Дирекцията информираха присъстващите за дейността на институцията. След проведената презентация бяха зададени различни въпроси, касаещи трудово-правните отношения, на които служителите отговориха изчерпателно.