Поздрав на кмета на община Нова Загора Николай Грозев по повод Деня на народните будители

Уважаеми съграждани,
Уважаеми учители и дейци на просветата и културата,
Имам честта и удоволствието да Ви поздравя по случай – 1 ноември – Деня на народните будители. На този ден всеки българин обръща поглед към миналото, за да изрази своето преклонение пред множеството духовници и книжовници, които опазиха през вековете националната ни идентичност и съхраниха нашия език и култура. Днес всички ние свеждаме глави пред плеядата светли личности, пазители на българската традиция – светите братя Кирил и Методий, техните ученици и последователи Св. Климент Охридски, Константин Преславски, Йоан Екзарх, родолюбците Паисий Хилендарски, Васил Левски, Димитър Талев и много други, които ни завещаха стремеж към знание и ни възпитаха в патриотизъм.

Убеден съм, че всички Вие успешно продължавате тяхното дело, съхранило вечния народен дух, вечния стремеж към овладяване на знанието, вечното движение напред. Да не забравяме, че всичко, постигнато от народните будители е в името на нашата държава, чието настояще и бъдеще е в нашите ръце, че всеки от нас е едно мъничко, но важно зрънце от нея. Бъдете горди и достойни българи, възпитавайте в децата си любов и преданост към род и Родина!

Пожелавам на всички да запазят жив копнежа по нови хоризонти на познанието.

Честит празник!
Кмет на община Нова Загора - Николай Грозев