Община Нова Загора обявява конкурс за старши експерт в отдел "Общинска собственост, транспорт и туризъм"