Поздрав на председателя на Общински съвет – Нова Загора Георги Николов по повод 6 септември – Съединението на България

Уважаеми съграждани,
За мен е чест да Ви поздравя по случай 132-та-годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. С този акт се създава по-голяма териториална и стопанска общност и се дава тласък на развитието на страната. Тя се превръща в сериозен фактор на Балканите. Благодарение на самоотвержената и героична борба на българския народ се разчиства пътят към нейното независимо държавно съществуване.
Съединението е изцяло българско завоевание без външни подбудители, крепители и защитници. Това е първата категорична заявка за самостоятелно, равноправно участие на българите в модерната история на Европа.
Шести септември е една от най-бележитите и значими дати в нашата история, позволила ни да съхраним българския дух, сплотения ни народ, запазил наследството на нашата богата и силна земя. Нека бъдем горди със славното минало и да почитаме героите, загинали в името на родината ни. Вярвайки, че няма силна държава без отговорни хора и убеден в силата на единния глас, пожелавам на всички смелост в отстояването на българската идея по пътя на европейското развитие на нашата малка, но горда България!
Честит празник!