Проведе се 27-то заседание на Общински съвет Нова Загора

На 24-ти август се проведе 27-то заседание на местните парламентаристи. Към първоначално предложения дневен ред от 8 точки бяха внесени още 4. Всички те бяха дебатирани и гласувани в спокойна и конструктивна работна среда. По-важни бяха направените промени в Наредбата за рекламната дейност в общината, приемането на предложението за одобряване на компенсирани промени по бюджет „местни дейности” и Списъка за капиталови разходи и др. След предоставената възможност за обръщения, питания и декларации, председателят на Общински съвет Георги Николов  закри заседанието.