Археологическите проучвания на античното, ранновизантийско и средновековно селище край новозагорското село Караново са подновени

Археологическите проучвания на античното, ранновизантийско и средновековно селище край новозагорското село Караново са подновени. Това стана възможно благодарение на съдействието и финансовата помощ на Община Нова Загора и Исторически музей. Първите разкопки започват още през 1976 година, а находките са с важен принос за изясняване културното развитие на древните обитатели по нашите земи. Екип от млади археолози, водени от дългогодишния изследовател на обекта - професор Борис Борисов от Великотърновския университет и заместник - научния ръководител Пламен Дойчев, продължава да разчита упорито тайните на историята по нашия край. Сред проучвателите са и бившите студенти на проф. Борисов - магистрите по археология Генчо Димитров и Величка Мартинова. „Целта на археологическите разкопки на античното, ранновизантийско и средновековно селище през настоящата година е да се проучи цялостно голямата сграда с кръгъл план и диаметър 22,2м. По всяка вероятност тя е представлявала светилище, в което са били почитани култовете на редица божества. Основание за това дават, както намерените голям брой оброчни паметници на Тракийския Херос, Зевс и Хера, Асклепий, Хигия и Телесфор, Трите нимфи, така и открития голям надпис на старогръцки език, датиращ от 202г., в който се споменава, че по времето на августа Септимий Север и цезаря Марк Аврелий Антонин (Каракала) е било възобновено светилището на Зевс-Сабазий.”- разказа професор Борисов.
Според него, светилището е било издигнато около средата II в. откогато датират всички светилища на Тракийския конник, а в началото на III в. е претърпяло някакво преустройство, както става ясно и от споменатия надпис. Анализът на откритите досега съоръжения и намерените материали водят до извода, че античното селище е достигнало своя разцвет точно по времето на имп. Каракала(211-217).
На сегашния етап, непроучена остава вътрешността на сградата, поради, което въпросът дали светилището е било покрито или открито е все още неизяснен, както и времето докогато е просъществувало.
Работата на терен на археолозите ще приключи в началото на месец септември. При финансово обезпечаване проф. Борисов заяви своята готовност да продължи работа по разкопките на античното, ранновизантийско и средновековното селище, северно от с. Караново.