Проект за изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Нова Загора (2)

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.06.2017г.  за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Нова Загора.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@nova-zagora.org.