Традиционно в Община Нова Загора на 1 юни се проведе Ден на ученическото самоуправление

Традиционно на 1 юни, Международния ден на детето, възпитаници на четирите средни училища в града, членове на Ученическия парламент, приемат предизвикателството да управляват Община Нова Загора за един ден. Целта на организираната от Oбщина Нова Загора и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни инициатива, е да се даде възможност на учениците да се запознаят по-отблизо с дейността на общинското ръководство и административния персонал, за да почувстват и преживеят в реално време задълженията и отговорностите, с които са натоварени.
Тази година на „горещия” кметски стол седна Тихомир Делянов Проданов от СУ „Христо Ботев”, а неговите съученици заеха местата си, определени с жребий, както следва:
- Заместник - кмет Светла Стоянова – Иван Райков Иванов, ПГСС;
- Заместник - кмет  Ивайло Енев – Антоанета Антонова Михнева, ПГТТ;
- Заместник - кмет Маргарит Тодоров – Цветомира Цонева Пенева, СУ „Иван Вазов“;
- Секретар на Общината – Иван Миленов Иванов, ПГТТ;
- PR - Връзки с обществеността и публичен образ на Общината - Деница Славова Дякова, СУ „Христо Ботев”;
- Директор дирекция „Регионално развитие и стопанска политика“ - Даниел Драгомиров Семков, ПГТТ;
- Директор дирекция „Финансова и административна дейност“ - Иван Стоянов Петков, ПГСС;
- Служител в Център за услуги и информация на гражданите – Станиела Славова Танева, ПГСС;
- Секретар на МКБППМН – Марита Петкова Динкова, СУ „Иван Вазов”;
- Секретарка на кмета – Елена Петкова Николова, СУ „Христо Ботев”;
- Охрана – Кристиян Руменов Крумов, СУ „Иван Вазов”.

Емоционално и много отговорно, всички ученици, заели определените позиции, изпълняваха своите задължения. В 9.30 ч. кметът Николай Грозев и неговият екип, придружени от своите помощници, присъстваха на официалната церемония по връчване на приз „Майчино сърце” в залата на Общински съвет. От 10.30 ч. те уважиха и организираното от Община Нова Загора и НЧ "Д. П. Сивков - 1870" детско тържество по случай Международния ден на детето.
През целия ден, младият и ентусиазиран екип от ученици показа своите лидерски качества, организираност и самоконтрол. Ученическото самоуправление е форма на непосредствено участие на учениците в дейността на Община Нова Загора, в решаването на проблеми, засягащи тяхното израстване и формиране като личности. Чрез него те се научават да вземат решения и поемат отговорности, да отстояват и защитават своите права, да зачитат същите на другите, да развиват творческия си потенциал, да проявяват емпатия и толерантност, взаимопомощ и сътрудничество - качества, необходими за изграждането и формирането на високоотговорни личности с активна гражданска позиция.
В края на необикновения работен ден, на пресконференцията в 15.00 ч. учениците споделиха, че са се уверили, че всяка конкретна работна позиция изисква отговорност, решителност, креативност, гъвкавост и много воля. Заместник-кметът Светла Стоянова благодари от свое име и от името на цялото ръководство на Общината на учениците за отличното представяне, като им връчи грамота за участие и символични подаръци за Деня на ученическото самоуправление.