ОбС Нова Загора проведе 23-то си заседание

Двадесет и девет точки обсъди и гласува Общински съвет Нова Загора на 27 април на редовното си 23 заседание. Усилени дебати предизвика предложението по т.4 за приемане на Доклад на Временната комисия, формирана с цел събиране на подробна документация относно фирмата „Градус 2” ООД, замърсяваща въздуха в града и близките села. Точката беше гласувана и приета с мнозинство.  
Приети бяха още Общинската програма за защита на детето, Отчета на дейността на „Общински пазари”, Предложението за утвърждаване на одобрените заявления и определяне размера на отпуснатата сума по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Нова Загора и др. След изчерпването на дневния ред и предоставената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет Нова Загора – Георги Николов закри заседанието.