Община Нова Загора с нов "Секретар"

Със заповед на кмета на община Нова Загора Николай Грозев от 10 април 2017 година длъжността „Секретар на Община Нова Загора” временно ще се изпълнява от Мария Йорданова Стефанова - началник отдел „Бюджет, ТРЗ и управление на човешките ресурси”. Тя е високо квалифициран опитен специалист, познаващ административната работа, комуникативна е и умее да работи в екип.
Кметът Николай Грозев и общинското ръководство й желаят здраве, много професионални успехи в новото начинание и добра съвместна работа в полза на жителите на новозагорска община.