Продължава работата по заложените в капиталовата програма обекти в община Нова Загора

Продължава работата по заложените в капиталовата програма обекти. След привършване на изкопните работи по ул. „Съби Димитров” и полагането на нова трошено-каменна настилка, започна поставянето на първия слой асфалт. Завършиха и ремонтните дейности по ул. „Христо Ботев” в участъка от ул. „Стефан Караджа” до ул. „Цар Освободител”. След изкопните дейности, отстраняването на старите дървета, бордюри и напуканите компрометирани плочки, беше поставена нова трошено-каменна настилка и два пласта асфалт. Бяха изградени нови тротоари и поставени бордюри. „Другата седмица продължаваме с изкопните работи по ул. „Христо Ботев” в следващия й участък от ул. „Стефан Караджа” до ул. „14-ти януари". Поетапното ремонтиране на заложената в капиталовата програма улица е с цел улесняване на трафика на преминаващите коли. След привършване на всички ремонтни дейности по нея, ще бъде положен последният трети слой асфалт, а след това улицата ще бъде озеленена подходящо с нови дървесни видове. Приоритет на Общината е да работи за развитието на Нова Загора като „зелен” град и подобряване качеството на въздуха. Ще бъде подновена и маркировката й.” – информира кметът Николай Грозев.