Конкурс за длъжността Началник на отдел "Бюджет, труд, работна заплата и управление на човешките ресурси" , дирекция "Финансова и административна дейност" Община Нова Загора