Новини

 • Нова вандалска проява в Градски парк. Обект на посегателство от недобросъвестни граждани са поредните две пейки от монтираните там.
  Уважаеми съграждани, ръководството на Община Нова Загора Ви призовава отново, не бъдете безучастни и безразлични към подобни безскрупулните прояви. При наличие на информация се обърнете към органите на МВР и Общинска администрация.

 • Във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-6.002-0081-C01 „Патронажна грижа + в Община Нова Загора“ по процедура № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Нова Загора обявява прием на документи за извършване на подбор за позицията „медицински специалист” – 1 брой.
  Повече информация, както и заявления за кандидатстване, могат да се получат в отдел “ОМДСЗСП” на Община Нова Загора, както и в раздел „Патронажна грижа+”.
  Попълнените и окомплектовани с необходимите приложения заявления ще се приемат всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч. в отдел “ОМДСЗСП”, адрес: гр. Нова Загора, ул. „24-ти май“ № 2, в срок до 13.08.2021 г. включително.

 • Във връзка със стартиране на Проект "Пилотно реализиране на системен подход към ранната детска интервенция, съгласно сключено Споразумение за финансиране между Детския фонд на ООН "УНИЦЕФ" и Община Нова Загора, Община Нова Загора ОБЯВЯВА прием на заявления за длъжността "Специалист в социална услуга". Повече информация можете да откриете ТУК.

 • На 29 юли се проведе работна среща на проф. Велислав Минеков – министър на културата, доц. д-р Пламен Славов – зам.-министър на културата, Минчо Афузов – областен управител, област Сливен и Генчо Димитров – директор на Исторически музей – Нова Загора на Източната могила в с. Караново. В проведените обсъждания участва проф. Венелин Терзиев – изпълнителен директор на „Реставрация” ЕАД, реставратори, археолози и представители на Инспекторат за опазване на културното наследство. След проведените конструктивни разговори, проф. Минеков и представителите на държавната администрация се ангажираха с изпълнението на своите задължения по реконструкцията и опазването на Източната могила, която е публична държавна собственост.

 • Продължават ремонтите на уличната инфраструктура в Нова Загора. От днес започна реконструкцията на ул. „Никола Койчев” в кв. „Изток”. След приключването на всички планирани дейности, тя ще бъде поредната улица с изцяло подменена асфалтова настилка.

 • Община Нова Загора започна строително-ремонтни дейности в с. Стоил войвода. Ще бъде извършено цялостно асфалтиране на три от най-компрометираните улици. В момента се фрезова старият асфалт на ул. „Марица” и ул. „Отец Паисий”. Реконструирана ще бъде и улица „Оборище”.

 • Исторически музей – Нова Загора започна изпълнението на дейностите по проект на тема: „Създаване на подходящи условия за опазване на движимите културни ценности в Исторически музей – Нова Загора“.
  Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата и е в унисон с концепцията за бъдещето на музея и настъпилите промени в Наредба Н-6 за формиране, управление и идентификация на музейните фондове.

 • На 23, 24 и 25 юли 2021 г. в с. Баня, покрай река Тунджа се проведе традиционният каяк събор „Тунджа – Жребчево”. Събитието е включено в спортния календар на Община Нова Загора, по инициатива на Многоспортов туристически клуб „Тунджа – Жребчево“. 

Страници