Новини

 • Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, със своя Заповед №РД-12-655/17.06.2024 г., създаде Комисия, която да установи причинените от бурята на 13 юни 2024 г. щети на жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях на територията на гр. Нова Загора и селата Асеновец, Езеро, Дядово, Караново, Омарчево, Питово, Полско Пъдарево, Стоил войвода.
  Не е необходимо потърпевшите да подават заявления, Комисията е разделена на 4 групи, които ще обикалят по райони. Ще влязат във всяка къща. Ако хората са на работа и няма осигурен достъп, ще оставят телефон за връзка, за да се уточни допълнителен ден и час за посещение и оглед. На място ще се опишат щетите – счупени прозорци, повредени покриви и мазилки, след което ще се изготви обобщен протокол. Той ще бъде представен на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
  Съгласно Правилника на Междуведомствената комисия право на помощ имат собствениците на законно построени и единствени жилища, не се покриват щети по автомобили!
  Необходимо е гражданите, чиито имоти са пострадали, да направят снимков материал на щетите преди тяхното отстраняване. Необходимо е и да се запазят документите за извършени разходи, за да послужат при евентуално одобрение от комисията към Министерския съвет.
  В общинската комисия са включени и служители на Дирекция „Социално подпомагане“ (Д „СП“), които ще направят оценка на имуществото на граждани, желаещи да кандидатстват за еднократна помощ по Закона за социално подпомагане, което се осъществява през Д „СП“ – Нова Загора. Допустими са самотни хора, пенсионери и граждани с по-ниски доходи.
  За еднократната подкрепа по Закона за социално подпомагане може да се подаде заявление в Д „СП“ - Нова Загора (ул. „Петко Енев“ № 100), без да се изчаква минаването на общинската комисия! Помощта е индивидуална! Определя се на базата на оценка на имотно състояние, доходи, здравословно състояние на собствениците на имота и вида на щетата.
  Пострадалите имат възможност да се възползват само от един вариант на подпомагане. Имотите със застраховка не са обект на този тип подпомагане.
  Щетите по автомобилите са единствено за сметка на автомобилна застраховка КАСКО, в случай че е направена. Тяхното възстановяване не е допустимо, съгласно действащите в държавата нормативни разпоредби!
  При смяна на предно стъкло гражданите да имат предвид, че е задължително да е наличен залепен стикер от Гражданската застраховка. Ако е невъзможно да се свали от повреденото стъкло, то трябва задължително собственикът да се снабди с нов такъв от застрахователното си дружество.
  По отношение на стикера за преглед на автомобила се допуска новото стъкло да е без него, ако е невъзможно прехвърлянето му. При проверка преминат преглед може да се докаже с талона, издаден заедно със стикера - не е необходимо да се минава втори път преглед.
  Земеделските производители, които са претърпели загуби, могат да подадат заявление в Общинска служба „Земеделие“, което може да получат и от кметовете на съответното населено място. Срокът за подаването му е до 10 дни.
  Добре е гражданите да знаят, че в случай на необходимост, в общинска администрация се издават служебни бележки за настъпилото природно бедствие, които се изискват от някои от застрахователните дружества при потърсване на застраховка „Имущество“ или застраховка „Автомобил“. Служител в Община Нова Загора веднага издава съответния документ.

  Заповед №РД-12-647/13.06.2024 г.
  Заповед №РД-12-655/17.06.2024 г.

 • Във връзка с градоносната буря на 13 юни 2024 г. и нанесени щети на превозните средства, извършващи превоз на пътници в община Нова Загора, Ви уведомаваме, че временно, до отстраняване на повредите, няма да бъдат извършвани следните маршрутни разписания:
  Нова Загора - Стара Загора през селата по двете направления;
  Нова Загора – Радево – Млекарево – Новоселец – Радецки - Бял кладенец.
  Моля да ни извините за причиненото неудобство!

 • На основание Решение № 126/28.03.2024 г. на ОбС Нова Загора и Заповед № РД-12-363/18.04.2024 г. на кмета на Община Нова Загора, Община Нова Загора обявява открит конкурс за идеен проект за паметник на Стоян Омарчевски.

  Информация за конкурса можете да свалите тук.

 • Уважаеми съграждани,
  Опазването на общественото имущество и ред е задача на всички институции и граждани. За да е успешна тя, е необходимо вашето съдействие, затова Община Нова Загора стартира кампания "Заедно срещу нередностите". Призоваваме за подаване на своевременна информация за счупени съоръжения, неработещо или повредено улично осветление, опасни дървета, посегателство върху кошчета за отпадъци, паркова мебел и съоръжения на детските площадки и други нередности. Директното подаване на сигналите до Община Нова Загора, на тел. 0457/6 21 21 или на E-mail: obshtina@nova-zagora.org подпомага адекватното и бързо отстраняване на проблемите.
  "Моят призив към гражданите е: помогнете ни, изпращайте ни сигнали. Разчитаме на тях и гарантираме, че веднага ще се отзоваваме и ще направим всичко, което зависи от Община Нова Загора, за да разрешим възникналата ситуация. Нека да бъдем отговорни в името на родния ни град, защото заедно можем да постигнем промяна", апелира кметът на общината Галя Захариева.

 • В слънчевия 13 февруари кметът на община Нова Загора Николай Грозев посрещна членовете на Клуб „Млад краевед“ при НУ „Св. Паисий Хилендарски“, с ръководител Мария Колева. Градоначалникът направи кратка обиколка в сградата на Общинска администрация с любознателните ученици, които бяха впечатлени от залата на Общински съвет - Нова Загора и таблото със снимки на бившите кметове на oбщината. Младите краеведи споделиха, че изключително се радват на промените, които се случват в града ни и на това, че всяка година той става все по-красив.

 • Ръководството на община Нова Загора проведе поредна среща с жителите на с. Стоил войвода. В отворен разговор, кметът Николай Грозев, заедно със заместник-кметовете Светла Стоянова и Ивайло Енев, се запознаха с текущите проблеми на населеното място. Те, заедно с кмета на селото Минка Попова, представиха планираните за 2017 година дейности за благоустрояване на общината. Разгледани бяха капиталовите разходи, заложени за селото и предвидените ремонтни дейности. Обсъдени бяха актуални въпроси, свързани с инфраструктурата, сметоизвозването, опазването на обществения ред, образованието и социалната политика в региона.

 • Пред препълнената зала на Пенсионерския клуб в село Съдиево, кметът на община Нова Загора Николай Грозев, съвместно с част от екипа си и кмета на селото Ленко Влаев, представиха Капиталова програма на Общината за 2017 година. Съдиевци бяха запознати в детайли с поставените приоритети и планираните дейности, с цел подобряване благосъстоянието на жителите на общината. Във връзка с увеличаването на разходите за чистота, кметът Грозев призова жителите на селото да не изхвърлят пепел, строителни, животински и растителни отпадъци в съдовете за смет, тъй като те са предназначени само за битови отпадъци.

 • В Община Нова Загора са постъпили сигнали, свързани с опити за злоупотреби на неизвестни лица, представящи се за служители на Общинска администрация. Извършителите на измамата предлагат на граждани кофи за смет срещу заплащане и изискват лични данни. 
  Община Нова Загора заявява категорично, че не продава съдове за отпадъци и апелира всички жители на града и общината да бъдат бдителни. Призоваваме, при възникнали такива ситуации, да се сезира незабавно РУ Нова Загора на телефони 0457/ 6 27-11 и 0457/ 6-22-04 .

   

 • Продължават поредицата от срещи на кмета на община Нова Загора Николай Грозев и екипа му в малките населени места. Днес /08.02.2017 г./ г-н Грозев и заместник-кметът Светла Стоянова уважиха кмета и жителите на с. Коньово. Проведената работна среща премина при голям интерес и активност от страна на местното население, като в открит разговор бяха разгледани актуални за общината и селото теми.

 • Кметът Николай Грозев стартира поредица от срещи с кметовете и жителите на малките населени места в община Нова Загора. Инициативата е във връзка с приетата Капиталова програма и има за цел хората да бъдат запознати с планираните дейности. Желанието на градоначалникът е да осигури прозрачност, публичност и информираност за работата си и да се запознае на място с проблемите и желанията на местните хора.

 • Със заповед № РД - 12-67 на кмета Николай Грозев се образуват 63 избирателни секции на територията на община Нова Загора за провеждането на избори за Народно събрание на 26.03.2017 година. От тях 29 са в град Нова Загора, а 34 – в малките населени места. Тяхната номерация, обхват и адреси са неразделна част от заповедта и могат да бъдат видени на сайта на Община Нова Загора, в раздел „Парламентарни избори 2017”, където Община Нова Загора ще продължи да предоставя своевременно актуална информация, относно предстоящите парламентарни избори.

 • Кметът на община Нова Загора Николай Грозев започна работа по реализирането на амбициозната Капиталова програма за 2017 година. От днес /03.02.2017г./, заедно с експертите от общинска администрация, градоначалникът стартира срещи в малките населени места в общината, за да се определят ясно потребностите и да се планират конкретните действия по обекти. Съвместно с кметовете на селата ще бъдат обсъдени, заложените в бюджета приоритети, за да могат поетапно да стартират дейностите по проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи по места. „Сега е моментът да уточним детайлите, за да можем да започнем планираните обекти още с настъпването на пролетта. Очаква ни много работа, но с добра организация, мисля че ще се справим.

Страници