Новини

 • Един от най-поетичните разказвачи на приказки, Оскар Уайлд, казва: „Смятам театъра за най-великата от всички форми на изкуството и за най-непосредствения начин, по който едно човешко същество може да сподели с друго чувството за това какво е да си човек.”

 • На 09.06.2023 г. НЧ „Напредък-2001“ представи книгата „Цветен хаос“ на Десислав Христов. Той е роден през 1985 г. и е завършил Средно училище „Христо Ботев” през 2004. Негови учители са били Димитър Захариев, Георги Георгиев. След това завършва Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново. Работи като офицер в Българската армия в град Хасково и Стара Загора. През това време защитава и магистърска степен по специалността „Психология”. В момента живее, работи и твори в град Бургас.
  Книгата „Цветен хаос” е един пъстър хаос от размисли и прозрения в мерена и немерена реч за любовта, философията на живота и отдадеността към родината.

 • На 8 юни 2023 г. от 19 часа кметът на Община Нова Загора Галя Захариева имаше удоволствието да посрещне  хората с добри сърца от Защитено жилище, Домашен социален патронаж, Център за обществена подкрепа, Дом за стари хора с. Баня, Дневен център за деца с увреждания с. Асеновец, Дирекция „Социално подпомагане“ Нова Загора, отдел „Здравеопазване и социални услуги“ към Община Нова Загора. Поводът беше традиционният прием на кмета на Общината за работещите в социалната сфера, на който присъстваха и председателят на Общински съвет Нова Загора Нейчо Минчев, заместник-кметовете Нина Генчева и Ивайло Енев, секретарят на Общината Ангел Стойчев, Сергей Радилов – председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт към Общински съвет Нова Загора.

 • Скъпи социални работници,
  Обръщам се към Вас по повод  8 юни – Ден на социалния работник, за да изкажа признателност – от свое име и от името на общинското ръководство, за Вашия труд. Вие ежедневно проявявате своята гражданска ангажираност към проблемите на хората в неравностойно положение, към възрастните, социално онеправданите, към нуждаещите се от помощ и подкрепа! С хуманното си отношение и отзивчивостта към техните нужди,  спомагате те да водят един достоен живот. Благодаря Ви за отзивчивостта, съпричастността и професионализма, които влагате в работата си! Пожелавам Ви да сте здрави, жизнени и енергични и да бъдете обградени от хора с добри сърца като вашето, които да Ви съдействат за реализирането на благородната Ви мисия!
  Честит празник!

 • Традиционният Национален фестивал на любителските театри в Нова Загора за последно посрещна свои участници през 2019 г. Оттогава досега любителите на изкуството на Мелпомена  очакваха да настъпят по-спокойни времена, за да се отвори новозагорската сцена. 2023 г. им донесе тази радост. В началото на юни театралната зала отново се оживи, а организаторите – Община Нова Загора и НЧ „Диньо П. Сивков – 1870“ получиха толкова много заявки за участие, че фестивалните дни прераснаха от три на четири. От 6 до 9 юни в града ни седемнадесет театрални колектива ще ни радват с представянето си на Националния фестивал на любителските театри Нова Загора 2023 г. Официалното му откриване на 6 юни вечерта привлече ентусиазирана публика в театралния салон на читалището.

 • Уважаеми граждани и гости на гр. Нова Загора,
  На 6 юни вечерта ще бъде извършена дезакаризация срещу кърлежи. Обработката ще се извърши по предварително изготвен график, включващ зелени площи в гр. Нова Загора, Стадиона и централната алея в Градски парк. Препаратът, с който ще се извършва третирането е безвреден за хора и животни поради ниската концентрация на разтвора, но като допълнителни превантивни мерки се умоляват гражданите да бъдат предпазливи за здравето си и да не навлизат в пръсканите площи следващите 24 часа.

 • С празник започна седмицата в с. Новоселец – на петдесетия ден след Великден, когато Православната църква отбелязва Свети Дух, селото посрещна свои гости. Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, Нейчо Минчев – председателят на Общински съвет, заместник-кметовете Нина Генчева и Ивайло Енев, общински съветници и кметове на населени места в общината, го посетиха, за да споделят радостния повод. Отец Георги отслужи тържествен водосвет за жителите на селото. Лъчезарната Силвия Александрова - кметският наместник, приветства жителите и гостите с топли думи за родното място и хората в него.

 • Община Нова Загора подаде към Министерството на регионалното развитие и благоустройство по Националния план за възстановяване и устойчивост 25 проекта по новата процедура за саниране – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“. Общата стойност за всички подадени проектни предложения е 21 420 015, 88 милиона лева.
  Всички постъпили заявления от Сдруженията на собствениците, придружени от доклади за енергийно и техническо обследване, технически паспорти, сертификати за енергийни характеристики на сградите бяха подадени в системата ИСУН 2020 в рамките на обявения срок – 31 май 2023 г. За всяко проектно предложение е получен входящ номер.

Страници