Новини

 • Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, със своя Заповед №РД-12-655/17.06.2024 г., създаде Комисия, която да установи причинените от бурята на 13 юни 2024 г. щети на жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях на територията на гр. Нова Загора и селата Асеновец, Езеро, Дядово, Караново, Омарчево, Питово, Полско Пъдарево, Стоил войвода.
  Не е необходимо потърпевшите да подават заявления, Комисията е разделена на 4 групи, които ще обикалят по райони. Ще влязат във всяка къща. Ако хората са на работа и няма осигурен достъп, ще оставят телефон за връзка, за да се уточни допълнителен ден и час за посещение и оглед. На място ще се опишат щетите – счупени прозорци, повредени покриви и мазилки, след което ще се изготви обобщен протокол. Той ще бъде представен на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
  Съгласно Правилника на Междуведомствената комисия право на помощ имат собствениците на законно построени и единствени жилища, не се покриват щети по автомобили!
  Необходимо е гражданите, чиито имоти са пострадали, да направят снимков материал на щетите преди тяхното отстраняване. Необходимо е и да се запазят документите за извършени разходи, за да послужат при евентуално одобрение от комисията към Министерския съвет.
  В общинската комисия са включени и служители на Дирекция „Социално подпомагане“ (Д „СП“), които ще направят оценка на имуществото на граждани, желаещи да кандидатстват за еднократна помощ по Закона за социално подпомагане, което се осъществява през Д „СП“ – Нова Загора. Допустими са самотни хора, пенсионери и граждани с по-ниски доходи.
  За еднократната подкрепа по Закона за социално подпомагане може да се подаде заявление в Д „СП“ - Нова Загора (ул. „Петко Енев“ № 100), без да се изчаква минаването на общинската комисия! Помощта е индивидуална! Определя се на базата на оценка на имотно състояние, доходи, здравословно състояние на собствениците на имота и вида на щетата.
  Пострадалите имат възможност да се възползват само от един вариант на подпомагане. Имотите със застраховка не са обект на този тип подпомагане.
  Щетите по автомобилите са единствено за сметка на автомобилна застраховка КАСКО, в случай че е направена. Тяхното възстановяване не е допустимо, съгласно действащите в държавата нормативни разпоредби!
  При смяна на предно стъкло гражданите да имат предвид, че е задължително да е наличен залепен стикер от Гражданската застраховка. Ако е невъзможно да се свали от повреденото стъкло, то трябва задължително собственикът да се снабди с нов такъв от застрахователното си дружество.
  По отношение на стикера за преглед на автомобила се допуска новото стъкло да е без него, ако е невъзможно прехвърлянето му. При проверка преминат преглед може да се докаже с талона, издаден заедно със стикера - не е необходимо да се минава втори път преглед.
  Земеделските производители, които са претърпели загуби, могат да подадат заявление в Общинска служба „Земеделие“, което може да получат и от кметовете на съответното населено място. Срокът за подаването му е до 10 дни.
  Добре е гражданите да знаят, че в случай на необходимост, в общинска администрация се издават служебни бележки за настъпилото природно бедствие, които се изискват от някои от застрахователните дружества при потърсване на застраховка „Имущество“ или застраховка „Автомобил“. Служител в Община Нова Загора веднага издава съответния документ.

  Заповед №РД-12-647/13.06.2024 г.
  Заповед №РД-12-655/17.06.2024 г.

 • Във връзка с градоносната буря на 13 юни 2024 г. и нанесени щети на превозните средства, извършващи превоз на пътници в община Нова Загора, Ви уведомаваме, че временно, до отстраняване на повредите, няма да бъдат извършвани следните маршрутни разписания:
  Нова Загора - Стара Загора през селата по двете направления;
  Нова Загора – Радево – Млекарево – Новоселец – Радецки - Бял кладенец.
  Моля да ни извините за причиненото неудобство!

 • На основание Решение № 126/28.03.2024 г. на ОбС Нова Загора и Заповед № РД-12-363/18.04.2024 г. на кмета на Община Нова Загора, Община Нова Загора обявява открит конкурс за идеен проект за паметник на Стоян Омарчевски.

  Информация за конкурса можете да свалите тук.

 • Уважаеми съграждани,
  Опазването на общественото имущество и ред е задача на всички институции и граждани. За да е успешна тя, е необходимо вашето съдействие, затова Община Нова Загора стартира кампания "Заедно срещу нередностите". Призоваваме за подаване на своевременна информация за счупени съоръжения, неработещо или повредено улично осветление, опасни дървета, посегателство върху кошчета за отпадъци, паркова мебел и съоръжения на детските площадки и други нередности. Директното подаване на сигналите до Община Нова Загора, на тел. 0457/6 21 21 или на E-mail: obshtina@nova-zagora.org подпомага адекватното и бързо отстраняване на проблемите.
  "Моят призив към гражданите е: помогнете ни, изпращайте ни сигнали. Разчитаме на тях и гарантираме, че веднага ще се отзоваваме и ще направим всичко, което зависи от Община Нова Загора, за да разрешим възникналата ситуация. Нека да бъдем отговорни в името на родния ни град, защото заедно можем да постигнем промяна", апелира кметът на общината Галя Захариева.

 • На 6 април 2024 г. се проведоха Прегледи на читалищното любителско изкуство 2024, организирани от Община Нова Загора и НЧ „Диньо Петров Сивков – 1870”. Началото им беше поставено в 9 часа в театралната зала на читалището домакин, където присъстваха и кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, председателят на НЧ „Д. Петров Сивков – 1870” Георги Николов, кметове на населени места, дейци и приятели на читалищата в общината. Г-жа Захариева се обърна с усмивка към всички тях:
  „Убедена съм, че днешният ден ще се превърне в истински празник на любителското творчество, празник на българската традиция, музиката и танците!” Тя изказа благодарност на участниците и на журито, като им пожела от сърце успех.
  Гайдарска школа „Христанов“ отправи поздрав и спечели първите овации.

 • Днес  отново има повод за празник в Община Нова Загора – раждането на поредното бебе. Щастливите родители са секретарят на Общината Ангел Стойчев и неговата съпруга Мария. Общинското ръководство ги поздравява с появяването на втората им мъжка рожба – Георги. Пожелават му да бъде благословен със здраве и да донесе много усмивки на всички в задружното семейство. Да расте под топлите грижи на своите близки, в безгрижност и игри с братчето си и да се радва на живота.

 • Скъпи жители и гости на гр. Нова Загора,
  В първите дни на април ни предстои вълнуваща среща с любителското изкуство на сцената на НЧ „Диньо П. Сивков – 1870“ в гр. Нова Загора. Читалището домакин и Община Нова Загора отправят към Вас покана да присъствате на Общинските прегледи на читалищното любителско изкуство, които ще започнат от 9 часа на  6 април 2024 г. в театралната зала. В тях ще се включат самодейци от читалища в общината, които ще споделят с публиката любимото си изкуство.
  Ще Ви очакваме , за да им се насладим, да ги подкрепим и да съпреживеем един богат и пъстър празник!

 • На 4 април 2024 г. в 8 часа кметът на Община Нова Загора Галя Захариева посрещна координатора на КНСБ за община Нова Загора - Стоянка Драгиева и председателя на ОбС на КТ „Подкрепа” – д-р Богдан Богданов във връзка с подписване на Колективен трудов договор, който разглежда трудовите, осигурителни и социални отношения на жизнено равнище, неуредени с повелителни разпоредби на Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове.
  Двете страни – Община Нова Загора и представителите на синдикалните организации договориха условията по него за нов двугодишен период.

 •                              

  Уважаеми съграждани,
  В периода от 10 до 17 април 2024 г. ще се проведат обществени обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0079, „Интегрирана концепция за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион“, която Община Нова Загора подаде през месец септември 2023 г., и която е преминала успешно етапа на оценка за Административно съответствие и допустимост по следния график:

 • Държавната агенция за закрила на детето, Областна управа- Сливен и Община Нова Загора обявяват процедура за избор на членове на Съвета на децата.
  Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

 •                                  

  Община Нова Загора сключи второ допълнително споразумение по проект BG05SFPR002-2.001-0058-C01 „Грижа в дома - община Нова Загора”, с което дейностите по проекта се удължават с още три месеца, а продължителността му вече е 20 месеца.
  Социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда ще продължат де се предоставят  на потребителите до 6 август 2024 година.
  Общата стойност на проекта вече е 1 330 521,54 лева, като той се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
  От стартирането на дейностите до настоящия момент от услугите по проекта са се възползвали 234 потребители от град Нова Загора и селата от общината.

 • За осма поредна година Нова Загора бе домакин на международния детски турнир „Загорец”. В него участие взеха 60 подрастващи шахматисти от България, САЩ и Украйна. Състезателите бяха разделени в две групи „А” за деца над 8 години до 14 години и „Б” за деца до 8 години. При най – малките в категория Детска градина победител бе Николай Димитров от Сливен, шампионка при момичетата до 8 години е Силвана Димова от Раднево, а при момчетата - Момчил Коцев от Пловдив. Сред децата до 10 години титлите спечелиха украинците Иван Дели и Свитлана Русиева.

Страници