Околна среда

 
 
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон, метал и отпадъци от ИУМПС на територията на община Нова Загора

1. Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на община Нова Загора: 

2. Регистър на лицата притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на страната

Къде да изхвърлим отпадъците от опаковки? - Отпадъци от опаковки, събирани от домакинства, търговски и обществени обекти могат да бъдат предавани в контейнерите на Екобулпак АД. Контейнерите са разположени в жилищни квартали, около търговски обекти, обществени сгради, училища. Системата за разделно събиране на опаковки включва следните елементи: жълти контейнери за разделно събиране отпадъци от хартия, метал и пластмаса и зелени контейнери тип "Камбана” за разделно събиране на отпадъци от стъкло. Виж повече на http://www.ecobulpack.com

Къде да изхвърлим старите батерии? - Старите батерии, могат да бъдат предавани в контейнерите на "Екобатери" АД за разделно събиране. Контейнерите са разположени в търговски обекти, обществени сгради, училища. Виж точните адреси на http://ecobatterybg.com

Къде да предадем старите електроуреди? - Старите или неработещи електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) могат да бъдат предавани на "Елтехресурс" АД. Направете заявка за извозването им директно от домовете си на национален безплатен номер 0800 14 100 или на телефони: 042/ 64 60 23; 0887 771 973 и 0887 553 607 или на електронен адрес: order@makmetal.eu. Услугата е напълно безплатна. Служители на специализираната фирма ще извозват уредите в удобно за гражданите време. Виж повече на http://eltechresource.com/

 

Програма за опазване на околната среда 2021-2028 г.

Програма за управление на отпадъците 2021-2028 г.

Програма и план на действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Нова Загора за периода 2022-2026г.

Обобщен протокол за извършено преброяване на безстопанствени кучета

Изисквания при оповестяване на растителнозащитни мероприятия от земеделските производители