Култура

 

Културно наследство

Актуален списък на читалищата в община Нова Загора 

Програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2024 г.

Изисквания за организацията на дейността по воденето на документацията за управленска и финансова отчетност към читалищата от Община Нова Загора

Анализ за дейността на читалищата в община Нова Загора през 2023 г.

Фестивал на талантите "Магията да мога" - община Нова Загора /07.06.2024 г./
Статут
Заявка за участие
Декларация за съгласие
 

Общински прегледи на читалищното любителско изкуство - община Нова Загора 2024 г.
График
Статут
Заявка за участие

 

Културен календар за 2024 година

Национален фестивал на любителските театри Нова Загора 2024 г. 
Регламент
Заявка за участие

Програма

Празник на самардалата Нова Загора 2024 г.
Статут
Заявка

Фолклорен събор "По Еньовден на събор край Тунджа" с. Баня, общ. Нова Загора 2024 г.
Статут
Заявка
Програма

Национален поетичен конкурс – Нова Загора 2024 г.
Статут

 

Национален фестивал за стари градски и шлагерни песни "В ПРЕГРЪДКАТА НА ТАНГОЛИТА" град Нова Загора
Заявка
Статут
Регламент
 

 

Фестивал "Фолклорна омая" Нова Загора 2024

Статут
Заявка