Регистър на спортните бази и туристически дружества на територията на община Нова Загора

Училищни спортни бази – Нова Загора
 
 
 
 
 
 
 

15. Градски стадион – Нова Загора

16. Многофункцинална спортна зала "Младост"

17. Спортна площадка за тенис на корт – Нова Загора

18. Спортна площадка с уреди за уличен фитнес – Нова Загора

19. Спортна площадка с уреди за уличен фитнес - Нова Загора

20.  Спортна площадка с уреди за уличен фитнес - Нова Загора

21. Спортна площадка с уреди за уличен фитнес – Нова Загора

22. Футболно игрище – ж. к. „Загоре”, гр. Нова Загора

Спортни бази – села

23. Спортна площадка – Комплекс за социални услуги за деца и семейства "Мария Роза", с. Асеновец

24. Футболно игрище - с. Асеновец

25. Футболно игрище – с. Каменово

26. Футболно игрище - с. Коньово

27. Садион – с. Кортен

28. Футболно игрище – с. Млекарево

29.Футболно игрище – с. Съдиево

Туристически дружества и сдружения

   СДРУЖЕНИЕ
КЛУБ КАЯК ТУРИЗЪМ „ТЕТИДА” НОВА ЗАГОРА

 

 

 

 

  Дружество за спорт и туризъм „Нова 07”

 

 

 

 

 

 Туристическо дружество „Алеко 1900”