Кметът на община Нова Загора Николай Грозев поздрави ръководството и служителите на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД

На 17 ноември кметът на община Нова Загора Николай Грозев посети  „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД по повод 50-годишния юбилей на топлоелектрическата централа. Той поздрави ръководството и служителите на фирмата-еталон за проспериращ бизнес, за проявяваните ежедневно всеотдайност, професионализъм и отговорност, утвърдили компанията като стожер на електроенергийната система. Г-н Грозев изрази  своята благодарност към ръководството на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД за  социалната ангажираност и ежедневната съпричастност към икономическото развитие на региона. С признателност за дългогодишното ползотворно сътрудничество с Община Нова Загора, градоначалникът пожела много здраве, благополучие, сили и енергия, за да продължи компанията да бъде гарант на енергийната независимост на България.