Списък на физически и юридически лица, освободени от такса битови отпадъци за 2017 г.