Обява за обществена поръчка за доставка на закуски и топъл обяд за учениците на СУ "Христо Ботев"