Община Нова Загора е сред първите с одобрени проекти по ОП „Региони в растеж“

В края на месец март общинското ръководство кандидатства с 4 проекта за повишаване енергийната ефективност на сградите на СОУ „Иван Вазов“ – начален етап; Районно управление  „Полиция“ - Нова Загора, Районна служба „Пожарна безопасност“ – Нова Загора и пет многофамилни жилищни сгради.
„Вече имаме одобрение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Очакваме сключването на договорите да стане през м. август и да пристъпим към всички необходими процедури по проектите.“ - каза кметът на община Нова Загора Николай Грозев. „Очакваме да бъдат одобрени и останалите 3 проекта по програмата, в които са включени още 13 многофамилни жилищни сгради. Предстои ни много работа. Работа, след свършването, на която градът ни трябва да има още по-обновен облик и съгражданите ни да се радват на една по-добра среда за живот. Успеем ли да извършим това заедно със санираните блокове по Национална програма за енергийна ефективност след 2-3 години ще имаме 30 блока с извършени енергоефективни мерки и 3 обществени сгради.“