Центърът за обществена подкрепа успешно работи за подобряване на живота на децата в семейната и социалната среда

Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) в град Нова Загора, който  отвори врати на 11 май 2016 г., вече предоставя адекватни социални услуги и активно работи за подобряване качеството на живот на децата в семейната и социалната среда в община Нова Загора.
През изминалите два месеца, от май до юни, персоналът на Центъра премина успешно поредица от обучения, проведени от специалисти от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) - гр. София. Социалните работници, специалните педагози и психолозите се запознаха детайлно с теми като: Развитие на детето и отклонение в развитието; Социални аспекти при хранене на децата с увреждания; Закон за закрила на детето; Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и др.
Към настоящия момент специалистите от ЦОП гр. Нова Загора са изготвили цялата необходима документация в социалната услуга и вече работят с над 10 деца в риск и техните семейства, които се намират в трудни житейски ситуации.