Ремонтът на Дом за стари хора - с. Баня е към своя край

Започнато в средата на м. юни, санирането на Дома за стари хора в с. Баня се очаква да приключи в заложения срок. С повишаването на енергийната ефективност ще се намалят енергийните загуби, а това неминуемо ще подобри условията за живот на ползващите социалната услуга. Поставената нова дограма, положената основна изолация, ремонтът на цокъла и новото боядисване придадоха друг, по-приветлив облик на старата сграда, в която екипът на дома с много старание полага грижи за най - нуждаещите се възрастни хора в община Нова Загора.
„Нова Загора винаги е била сочена за пример сред общините за развитите си социални услуги и тяхната добре поддържана инфраструктура. За да продължи да е така, през тази година планирахме ремонта на дома и той вече е факт. Стараем се да полагаме грижи за всички. Предстои ни още много работа през летните месеци. Започва ремонтът на ЦДГ „Надежда“, след това и ремонтът на Пенсионерски клуб №1 и всичко трябва да приключи до септември, за да може след летните почивки и малки и големи да се върнат в една по – добра среда за обучение и социални контакти“ – сподели кметът Николай Грозев.