Започва IX традиционен турнир по футбол "Лято 2016 - Нова Загора"

По инициатива на Кирил Русев със съдействието на Община Нова Загора за девета поредна година се подготвя традиционният турнир по футбол „Лято 2016 – Нова Загора”.
Право на участие в състезанието имат всички ученици, отговарящи на възрастовите изисквания и редовно записани като състезатели на даден отбор. Всеки тим се състои не по-малко от седем и не повече от десет състезатели в следните възрастови групи:
- деца, родени 2004 – 2006 г.
- деца, родени 2002 – 2003 г.
- юноши, родени 1998 – 2001 г. 
Летният турнир се провежда по ясно и точно регламентирани правила за участие – регламент.
Турнирът се провежда в рамките на две седмици (от 18 до 28 юли 2016 г.), като желаещите да участват преминават през няколко етапа:
1) Предварително (електронно) записване – в срок до 5 юли 2016 г. желаещите отбори попълват и изпращат на организаторите електронен формуляр, за да заявят участие в турнира. Формулярът е достъпен на фейсбук страницата на турнира (@LetenTurnirNovaZagora) или директно на следния линк - http://goo.gl/forms/QvwVoVFKkv9uVakJ3
2) Подаване на заявление за участие в турнира – от 6 до 8 юли в сградата на Община Нова Загора – отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика“. Техническата комисия регистрира за участие в турнира отбор, чийто ръководител е подал в горепосочените срокове заявление за участие в турнира (Образец 1), подписано от ръководителя. Към заявлението се прилагат декларации (Образец 2), подписани от родител/настойник за всеки малолетен състезател, както и копия на документи, удостоверяващи самоличността и възрастта на всеки участник (документ за самоличност – лична карта или паспорт, издадени от МВР, ученическа лична карта или ученически бележник със снимка и печат на учебното заведение или друг документ, издаден от юридическо лице или държавен орган, съдържащ трите имена, ЕГН и снимка с печат).
3) теглене на жребий – на 15 юли 2016 г. от 15:00 ч. в Камерната зала на НЧ „Д. П. Сивков – 1870”. Жребият ще определи графика за провеждане на срещите.
4) официално откриване на турнира – 18 юли 2016 г. от 17:30 ч. на Градски стадион - Нова Загора, тренировъчно игрище.